Vastag Tamás: Magyarországon is szükség van az endorsement intézményére

A demokráciában a transzparens újságírás létszükséglet! Mit is jelent ez a gyakorlatban? Szerintünk többek között azt, hogy a választóknak joguk van tudni arról, kik által informálódnak nap mint nap. Ahogyan egy választáson induló párttal szemben is természetes elvárás a jelöltek személyének, világnézetének és programjának megismerhetősége, ugyanúgy igaz ez a véleményformáló újságírókkal kapcsolatban is. Egy felelős állampolgár ugyanis nem csak a közvetlenül a politikából merít ihletet ahhoz, hogy kire szavazzon a választásokon, befolyásolja az is, hogy az általa olvasott médiumok mit gondolnak a közéletről.

Ezt az igényt szolgálja ki az angolszász újságírás világában hosszú évtizedek óta az ún. „endorsement” (magyarul talán jóváhagyásnak vagy támogatásnak fordíthatnánk ebben a szövegkörnyezetben) intézménye. Pontosabban megfogalmazva endorsementnek nevezik a közéleti újságírásban azt a speciális műfajt, amelyben az egyes médiumok választásokat és népszavazásokat megelőzően – tipikusan érvelő formában – ismertetik  döntésüket az adott politikai kérdésben. Ezzel a szerkesztőségek direkt vagy indirekt módon valamelyik párt vagy jelölt mellett érvelnek, és annak támogatására buzdítják olvasóikat is. (Bár nem idegen ez az intézmény az internetes sajtóban, tévében és rádióban sem, leginkább továbbra is a nyomtatott médiumok, különösen a napilapok tesznek közzé endorsementeket.) A magyar média világából szemlélve nagyon idegennek tűnik ez a jelenség, ami valószínűleg elsősorban a hazai sajtóviszonyok álszemérmes természetéről árulkodik. 

A közéleti újságírás egyébként globális szinten  egyre kevésbé tud piaci alapon jövedelmezően működni. Magyarországra mindez a piac kis mérete és a hírfogyasztási szokások sajátosságai miatt hatványozottan igaz. Ez a folyamat itthon és világszerte is a sajtótermékek politikai kiszolgáltatottságához vezet. Reakcióként erre a kontinentális újságírói kultúrában kialakult egy bizonyos értelemben technokratának tekinthető szemléletmód, amely görcsösen ragaszkodik a sajtó mára már fenntarthatatlanná váló függetlenség és objektivitás mítoszaihoz.  Ez az a személetmód, amely eltagadja az újságíróktól a véleményüket, személyes álláspontjukat. Csakhogy mindez nem a pártsemleges sajtó megmentéséhez, hanem az újságírói autonómia kiüresedéséhez vezet.

Az újságírók ugyanis emberek, természetes, hogy gondolnak valamit a világról. Attól, hogy egy szerkesztőségi kollektívának van véleménye egy fontos politikai döntés kapcsán, nem feltétlenül lesz szócsöve egy adott politikai pártnak vagy közösségnek. Miközben számos újságírói alapelv, mint a tények és vélemények világos elválasztása vagy a tisztességes tájékoztatás minden szerkesztőségtől elvárható, az újságíró nem helyezkedhet semleges, kívülálló álláspontra. A teljes objektivitás ugyanis tévképzet, az ehhez való ragaszkodás pedig nem bizonyítja a lap pártatlanságát, hanem hitelteleníti azt.

Az endorsement célja pont ennek a folyamatnak a megelőzése. Az ilyen állásfoglalásokkal a szerkesztőségek nem meggyőzni akarják az olvasókat a saját igazukról, hanem magukról tesznek közzé hiteles képet. Amennyiben egy olvasó képes mérlegelni a leírt érveket, megismeri a szerkesztőség világképét és – akár azzal ellentétesen is – tud állást foglalni. 

A Transzparens Újságírásért Alapítvány célja az, hogy építse a médiatudatosság kultúráját Magyarországon. Ehhez hozzá tartozik a média és az abban dolgozó személyek alaposabb megismerése is. Éppen ezért a 2022-es országgyűlési választások alkalmából egy országos szintű kampányt indítunk, amelyben az endorsement intézményének fontosságára hívjuk fel a médiumok figyelmét.

Az alábbi kiemelt jelentőségű médiumokat külön is megkerestük azzal, hogy nevezzék meg, melyik párt mellett foglalnak állást a 2022-es országgyűlési választásokon: 

Internetes portálok: Index, Telex, 444, 24.hu, Azonnali, HVG, Origo, 888, Pesti Srácok

Hetilapok: Mandiner, Demokrata, HVG, Jelen, Magyar Hang, Magyar Narancs, Figyelő 

Napilapok: Népszava, Magyar Nemzet

Televíziók: HírTv, ATV, PestiTv

Amennyiben bármelyik általunk megkeresett médium válaszol a megkeresésünkre, vagy endorsementet közöl a felületein, a cikket frissítjük!

A Vastag Tamás médiatudatosság nagykövetének levele a szerkesztőségeknek:

„Tisztelt Szerkesztőség!

Egy felelős állampolgár Magyarországon nem csak arról szeretne tájékozódni, hogy kire mi alapján szavazhat a választásokon, hanem arról is, hogy az általa olvasott médiumok mit gondolnak a közéletről. Ezt a cél szolgálja az angolszász újságírás világában hosszú évtizedek óta az ún. „endorsement”, azaz jóváhagyás vagy hozzájárulás intézménye, amely során az egyes médiumok választásokat vagy népszavazásokat megelőzően kiállnak a nyilvánosság elé azzal, hogy milyen döntést tartanak jónak (vagy a legkevésbé rossznak) az adott politikai kérdésben. Magyarországon nem honosodott meg ez az intézmény, véleményünk szerint viszont emelhetné a választással kapcsolatos átláthatóságot, esetleg segíthetné a felelős döntéshozatalt. Az újságíróknak, mint tájékozott embereknek nyilván van véleményük arról, hogy milyen választás szolgálná leginkább az ország érdekeit. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az adott médium a választott párt szócsövévé válna, eseti döntésről van szó, amely – ahogy a Nyugati példából is látható – jelentheti a kisebbik rossz választását is.   .

A Transzparens Újságírásért Alapítvány célja az, hogy építse a médiatudatosság kultúráját hazánkban, ennek kapcsán fontosnak tartanánk  az endorsement megjelenését Magyarországon. Ehhez kérjük az Önök szerkesztőségének segítségét: kérjük tegyék közzé, hogy melyik pártalakulat támogatását javasolják olvasóiknak, közlésükkel hozzájárulva a magyar médiaszíntér tudatossabbá tételéhez!  

Köszönettel,

Vastag Tamás

Transzparens Újságírásért Alapítvány”

Kiemelt kép forrása: mindenszo.hu