1. Bevezetés

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza Transzparens Újságírásért Alapítvány (székhelye: 2500 Esztergom, Akácos utca 20.; a továbbiakban: Alapítvány) által üzemeltetett https://ojim.hu címen található – adománygyűjtésre is szolgáló – weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatára vonatkozó feltételeket. 

1.2 Az adományozás célja, hogy a pénzbeli adományozók (a továbbiakban: Adományozó/Adományozók) köréből támogató közösséget építsen ki, amely biztosítja az Alapítvány folyamatos és tartós működését és céljának megvalósítását. 

1.3 A Weboldalon lehetőség van pénzbeli adomány (a továbbiakban: Adomány) nyújtására is az Alapítvány működéséhez kapcsolódóan. 

  1. Az Alapítvány adatai/Weboldal üzemeltetője

Név: Transzparens Újságírásért Alapítvány
Rövidített név: Alapítvány
Székhely: 2500 Esztergom, Akácos utca 20
Nyilvántartási szám:  19-01-0001815
Adószám: 19100218-1-11
Képviseli: Partos Bence
Alapítvány jellege: non-profit
Bankszámlaszám: 11702012-21449981

  1. Adománygyűjtés a Weboldalon

3.1 Adományozásra a Weboldalon keresztül, a https://ojim.hu/tamogatas oldalra kattintva van lehetőség. 

3.2 Az adományozás történhet banki átutalással vagy bankkártyával a PayPal (Europe) (Székhely: CÍM L-1150 Luxembourg; a továbbiakban: PayPal) által üzemeltett fizetési rendszer segítségével. 

3.3 Banki átutalás esetén kérjük, hogy az alábbi adatokat szíveskedjen megadni a számlavezető bankja számára: 

Számlatulajdonos neve:  
Adomány összege: …,- Ft 
Közlemény: adomány 

3.4 Bankkártyás fizetés eseténkérjük, hogy az alábbi adatokat szíveskedjen megadni a Weboldalon

3.4.1. E-mail cím, 
3.4.2. Felhasználói név, 
3.4.3. Név. 
3.4.4. Lakcím (opcionális) 
3.4.5. Telefonszám (opcionális) 

3.4.6. Bankkártyás fizetés esetén az adatok megadását és az ÁSZF elfogadását követően az átirányításra kerül a PayPal fizetési rendszerének felületére, ahol további adatok megadása lesz szükséges az adományozás teljesítése érdekében. A Paypal által külön erre a célra kialakított felületen lehetőség van az ott előre megadott összegű vagy egyéb, egyedileg meghatározott összegű Adomány nyújtására, illetve arra is, hogy rendszeres Adomány nyújtása beállításra kerüljön. A rendszeres Adomány beállítása a PayPal fizetési rendszerén belül módosítható, valamint törölhető is. 

3.4.7. A PayPal fizetési rendszerén keresztül a fizetés díjmentes. 

3.4.8. A PayPal fizetési rendszerbe történő regisztráció díjmentes, de nem kötelező. Amennyiben már rendelkezik PayPal felhasználóval, úgy újabb regisztrációra nincs szükség. 

3.4.9. A PayPal fizetési rendszeren keresztül lehetőség van regisztráció nélkül, csak a bankkártya adatok megadásával történő adományozásra is. Ebben az esetben a fizetéshez PayPal regisztráció nem szükséges, de a PayPal ÁSZF-jét el kell fogadni. 

3.4.10. A PayPal által elfogadott bankkártyák: Mastercard, Visa, American Express,  

3.4.11. A PayPal fizetési rendszerben megadott kártya adatok az Alapítvány részére nem kerülnek továbbításra, azokat kizárólag a PayPal kezeli. 

3.4.12. Bankkártyás fizetés esetén a Barion fizetési rendszeren megadott személyes adatokat a Barion kezeli a hatályos szabályzatának megfelelően. Az Alapítvány a Barion által működtetett fizetési rendszeren megadott adatok kezeléséért nem vállal felelősséget. 

3.5 Az Alapítvány kizárólag a jelen ÁSZF-ben felsorolt módokon tud Adományt fogadni (kivéve előzetes egyeztetés alapján). Készpénz adomány esetén kérjük keresse alapítványt az alábbi elérhetőségen: transzparens@ojim.hu

  1. Az Adomány célja, felhasználása

4.1. Az Adományokat az Alapítvány a céljának megvalósítására fordítja. Ennek keretén belül az Alapítvány az Adományokat az Alapítvány fenntartására és működésére fordítja. 

4.2. Az Alapítvány naptári évente legalább egyszer tájékoztatja az Adományozókat az Adományok felhasználásáról. 

  1. A személyes adatok kezelése

5.1. Az Alapítvány adatkezelési tájékoztatója ITT érhető el. 

5.2. A PayPal adatkezelési tájékoztatója ITT érhető el. 
 

  1. Vegyes rendelkezések

6.1. Az Alapítvány a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor módosíthatja. A módosítás nem vonatkozhat a már biztosított Adományokra, illetve azok felhasználására. A jelen ÁSZF és annak mindenkori módosítása a Weboldalon történő közzétételkor lép hatályba. 

6.2. Az Adományozó az adománnyal kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond. 

6.3 .A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a magyar jogra vonatkozó rendelkezések irányadóak, valamint az Alapítvány a fentebbi hivatkozott adatkezelési tájékoztatókban rögzítette őket. 

Kelt.: Budapesten, 2019. december 22. napján Alapítvány adatai

Transzparens Újságírásért Alapítvány
2500 Esztergom, Akácos utca 20.
Adószám:
19100218-1-11
Számlaszám: 11702012-21449981