Elítélte a bíróság a Media1-et, amiért álhíreket terjesztett rólunk

Bírósági ítélet szerint a Media1 több, valótlanságon alapuló álhírt is közölt Alapítványunkról. A Media1 számtalan cikkben azt a hamis látszatot igyekezett elterjeszteni a magyar közéletben, hogy a Transzparens Újságírásért Alapítvány átláthatatlanul működik. Ezekkel az ismert propganadamódszereken alapuló és sok esetben megmosolyogtatóan amatőr delegitimációs próbálkozásokkal sokáig nem foglalkoztunk. Végül azonban bírósághoz fordultunk, amely elsőfokú ítéletében kimondta: a Media1 lejárató akcióinak alapjául szolgáló tényállítások hamisak.

Alapítványunk javára döntött a bíróság, amely most első fokon kimondta: a Media1 többek között valótlanul állította, hogy a Transzparens éveken át nem tette közzé pénzügyi beszámolóit.

Az első fokú ítélet fontos mérföldkő, hiszen bizonyítékul szolgál arra, hogy a Media1 szerkesztősége az álhírgyártástól sem riad vissza, ha vélt ellenfeleinek elhiteltelenítéséről van szó. Az orgánum komoly erőforrásokat allokált arra, hogy bebizonyítsa: Alapítványunk átláthatatlanul működik, a finanszírozásunk zavaros, hiszen állítasuk szerint nem közöltük pénzügyi beszámolóinkat. Ez volt az az állítás, amellyel a Media1 próbálta delegitimálni az Alapítványunk által képviselt médiatudatosság kultúráját és az adatalapú médiaelemzéseinket.

A Media1 – most már bíróság által is kimondott – hamis tényállításai azért is aggályosak, mert így sokakban az a kép terjedhetett el Alapítványunkról, hogy átláthatatlanul működik.

A Media1 álhíreit több ízben is olyan relatíve komoly olvasottsággal rendelkező lapok vették át, mint a Magyar Hang, vagy a Válasz Online. Ezek a sajtótermékek tehát segítették a Media1-et abban, hogy az álhíreken alapuló delegitimációs kampánya minél szélesebb olvasói réteghez jusson el. Ez egy régóta alkalmazott, jól bevált propaganda módszer a médiában: van egy szakmainak tűnő, de valójában politikai és/vagy ideológiai célokat szolgáló háttérintézmény, amelyet csak igen kevesen követnek. Ez az intézmény azonban be van csatornázva nagyobb olvasottsággal bíró, “baráti” lapok hálózatába. Ezek a nagyobb olvasottságú lapok cikkeikben pedig már kész tényként hivatkoznak az adott háttérintézmény (jelen esetben a Media1) valótlanságokon alapuló cikkeire. A gyanútlan olvasók a legtöbb esetben pedig már nyilván nem követik vissza, milyen valóságtartalmú állítások is szerepeltek a hivatkozási alapul szolgáló háttérintézmény cikkében. Gyakran sajnos így terjednek az álhírek. Azért fordultunk bírósághoz, hogy felhívjuk a figyelmet erre a negatív jelenségre és ezzel is növeljük Magyarországon a médiatudatosság kultúráját.

A bíróság első fokon tehát az alábbi helyreigazításokra kötelezi a Media1-et:

  • “Valótlanul állítottuk, hogy a Transzparens Újságírásért Alapítvány saját pénzügyi beszámolóit éveken át közzé sem tette.”

  • “Valótlanul állítottuk, hogy a Válasz Online válaszait a Transzparens Újságírásért Alapítvány nem közölte le.”