Völner-ügy kontra élelmiszerárstop: a média a januári időszakban is erősen polarizált volt

Nyolc sajtótermék 360 cikkét vizsgálva állapítottuk meg, hogy a kormánnyal kritikus sajtótermékek a kormánynak kedvezőtlen témákkal, a kormánnyal szimpatizáló sajtótermékek pedig a kormánynak kedvező témákkal foglalkoztak jellemzően. Összehasonlító elemzés infografikákkal.

A (nem hivatalos) kampányidőszakra ráfordulva a január 1. és január 31. közötti időszakban vizsgáltuk meg, hogy az ellenzék, és a kormánypártok főbb témáival egy-egy sajtótermék milyen mértékben foglalkozott. Az ellenzék fő témájaként a januári időszakban a Völner-Schadl ügyet vettük, a kormánypártok fő témái közé soroltuk a 13. havi nyugdíj, az élelmiszerárstop, az SZJA-visszatérítés, illetve a rezsicsökkentés kérdéskörét. A kormánypártok témáinál kitértünk a mémesült „Magyarország előre megy, nem hátra” szlogenre, és a kampányelemmé váló népies gasztrovonalra (disznóvágás, lángos, süteményezés).

A cikkek tartalmát, az adott cikk hozzáállását a témához nem vizsgáltuk. Adatgyűjtésünk alapját a tagelemzés módszertana, valamint a címekben és leadekben fellehető kulcsszavak vizsgálata jelentette. Lehetséges, hogy fentebb említett témák más írásokban megemlítésre kerültek, de mi azokat a cikkeket vettük számításba, amik döntően az adott témával foglalkoztak. A vizsgált sajtótermékek csoportja a kormánypártinak tartott Pesti Srácok, Origo, Magyar Nemzet és Mandiner, valamint a kormánykritikus Index, Telex, 444.hu és 24.hu.

Az ellenzék kedvence: a Völner-Schadl ügy

Érdemes megvizsgálni, hogy a Völner-Schadl ügynek mely sajtótermékek hány darab cikket szenteltek. Az említett ügy nem egy szokványos téma, hiszen a gyanú szerint Völner Pál államtitkár összesen 83 millió forint kenőpénzt fogadott el a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől, Schadl Györgytől. A nem szokványos téma miatt azt gondolnánk, hogy döntően minden közélettel foglalkozó médiatermék beszámol, hiszen minden sajtótermék arról ír, ami az olvasókat potenciálisan érdekelheti. Egy államtitkár esetleges korrupciós ügye pedig jó eséllyel érdekli a közélettel foglalkozó olvasókat.  

Megvizsgálva a cikkek címeit, leadjét, a január 1-31. közötti időszakban a 8 sajtótermék internetes felületén 110 cikk jelent meg a Völner-Schadl ügyről. A 110 cikkből mindössze 6 jelent meg kormánypártinak tartott hírportálon a kormánypártoknak minden bizonnyal kellemetlen üggyel kapcsolatban, míg 104 cikk jelent meg  a kormánykritikus hírportálokon. Érthető módon a legtöbb cikk (32) a 1734 oldalas nyomozati anyagot kézhez kapó, és azt feldolgozó 444.hu-n jelent meg. A cikkeik jelentős részét csak a Kör, a 444 előfizetőinek közössége olvashatta.

A kormánypártok kommunikációjának három fő témája

Megvizsgáltuk azokat a témákat is, amik a kormánypártok kommunikációjának főbb elemei voltak a januári időszakban. Ilyen a 13. havi nyugdíj, az élelmiszerárstop, az SZJA visszatérítés, a rezsicsökkentés, a „Magyarország előre megy, nem hátra”-szlogen, illetve a kampány olyan „népi” gasztronómiai elemei, mint a disznóvágás, lángos és a puncsminyonozás.

Összesen 360 cikk született a vizsgált 8 sajtótermékben a fentebbi témakörben. A keresési eredmények azt mutatták, hogy a kormánypártok kampánytémái közül a legtöbb cikk (123) az élelmiszerárstop témakörében született, ez a korpusz 34,2 százaléka. A második legtöbb (89) cikk a rezsicsökkentés témájában íródott, ez a korpusz 24,7 százalékát teszi ki. Az adóvisszatérítés, és SZJA-mentesség témájával a cikkek 14,2 százaléka (51) foglalkozik. A gasztrovonal (a süteményezés, lángosozás és disznóvágás) az összes cikk 11,1 százalékát teszi ki (40 cikk).

Polarizált témaválasztás, egyetlen kivétellel

A legtöbb cikk (123) tehát a kormánypártok kommunikációjának fő elemei közül az élelmiszerárstop témakörében született. Az ellenzéknek fontosabb Völner-Schadl ügyről hasonló mennyiségű (110) cikk íródott. A következő ábra azt mutatja be, hogy a vizsgált 8 sajtótermék közül mennyi cikk született a Völner-Schadl ügyről, és az élelmiszerárstopról. Ebből az derül ki, hogy a kormánypártinak tartott média a kormánypártok számára kínos Völner-Schadl ügyről szinte egyáltalán nem számolt be, míg a kormánypártok által preferált témákról (így például az élelmiszerárstopról) jelentős mennyiségben közvetített információkat az olvasók felé. 

A négy kormánypártisággal nem vádolható média közül három hasonló mintázatokat mutat, csak az ellenkező irányba. A kormánypártoknak kedvező témával kevésbé foglalkozott, mint a kormánypártoknak kellemetlen témával. 

A 24.hu 2,4-szer, a 444 4-szer, a Telex 3,5-szer annyival foglalkozott többet a kormánypártoknak kedvezőtlen témával, mint a kedvezőkkel. A Mandiner 7-szer, az Origo 15-ször, a Pesti Srácok 9-szer annyival foglalkozott többet a kormánypártoknak kedvező témával, mint a kedvezőtlenekkel, a Magyar Nemzet ebből a szempontból mérhetetlen, mert 0 cikk jelent meg náluk a Völner-Schadl ügyről.

Az Index a kakukktojás, ez a hírportál kiegyensúlyozottan számolt be a kormánypártoknak kedvező és a számukra kedvezőtlen témákról is (26:23). Az Indexen 23 cikk jelent meg a Völner-Schadl ügyről (ez a témában a cikkek 4,8 százaléka), az élelmiszerárstopról pedig 26 cikk jelent meg (ez a témában a cikkek 4,7 százaléka).

A Pesti Srácok különútja

Vizsgáltuk a kormánypártok kommunikációjának három fő témájának (élelmiszerárstop, SZJA/adóvisszatérítés, rezsicsökkentés) reprezentációját a kormánypártinak tartott sajtótermékekben. Ha ránézünk az oszlopdiagramra, szemmel látható, hogy a Mandiner, a Magyar Nemzet és az Origo szinte ugyan olyan mértékben számolt be a 3 témáról. A Pesti Srácok látványosan eltér a többi kormánnyal szimpatizáló sajtóterméktől. Ők túlnyomó részt az élelmiszerárstoppal foglalkoznak, és aránytalanul keveset a rezsicsökkentéssel, valamint az adóvisszatérítéssel. 

A gasztronómia a véleménybuborékok felett áll

Érdemes egy pillantást vetni a népies gasztrovonal  reprezentációjára a nyolc sajtóterméket együtt vizsgálva. Összesen 40 cikk jelent meg a vizsgált hírportálokon. Ebben a témában kevesebb aránytalanság figyelhető meg.  A Mandineren kiemelten sok cikk jelent meg (tíz cikkel a témában íródott cikkek 25 százalékát adta), a többi sajtótermék viszont meglehetősen hasonló mértékben számolt be a gasztro vonalról. Az Origo a témában 8 (20%), a 444 és az Index 5-5 (12,5-12,5%), a Telex 4 (10%), a Pesti Srácok és a Magyar nemzet 3-3 (7,5-7,5%) a 24.hu pedig 2 (5%) cikket írt. Általánosságban elmondható, hogy a kormánypártok kommunikációjának részét képező gasztrofolklór a kormánykritikus médiumoknál is fogadókészségre talált.  Tüzetes tematikai elemzés nélkül is feltételezhetjük, hogy témával a kormánypártiakétól eltérő stílusban foglalkoztak, de tény, hogy az ételekkel kapcsolatos tematika volt az, ami képes volt átlépni a kommunikáció demarkációs vonalain. 

Összességében tehát azt látjuk az eredményekből, hogy a 2022-es országgyűlési választások kampányára ráfordulva a kormánykritikus sajtótermékek a Völner-Schadl üggyel jelentős mértékben, míg a kormánypártinak tartott sajtótermékek csekély mértékben foglalkoztak. A kormánypártok fő kommunikációs elemei viszont a kormánypártinak tartott sajtótermékekben sokkal jelentősebb mértékben vannak jelen, mint a kormánykritikusokban. Kiegyensúlyozottnak tekinthető arányszámot  egyedül az Indexnél találtunk. A 2022. januári vezető politikai témák feldolgozása a meghatározó médiumokban tehát megerősíti mindazt, amit a hazai médiaszíntér polarizáltságáról gondolunk.