A Transzparens Újságírásért Alapítvány több elemzésére is hivatkozik az uniós médiapluralizmus jelentés

Ismét elkészítette Médiapluralizmus Monitorját a Robert Schuman Centre. A kutatóközpont elemzésének célja, hogy bemutassa országokra lebontva a média állapotát, részletezve a médiapluralizmust és a média szabadságát fenyegető veszélyeket.

A Médiapluralizmus Monitor (MPM) alapvetően négy fő területet vizsgál: az alapvető jogok védelme és érvényesülése, a média sokszínűsége, a média politikai függetlensége és a társadalmi reprezentáció sokszínűsége. A kutatás elvégzésére a Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) felkér minden országból kutatókat, hogy töltsenek ki egy 200 kérdésből álló kérdéssort, melyek az imént említett területekre összpontosítanak. A Magyarországról szóló jelentés elkészítésében idén Bátorfy Attila, Bleyer-Simon Konrád, Szabó Krisztián és Galambosi Eszter vett részt, akik a szabványosított kérdőív kitöltésén túl adatgyűjtést végezték, valamint pontozták és kommentálták a kérdőívben szereplő változókat és interjúkat folytattak szakértőkkel. A jelentés készítését a CMPF munkatársai felügyelték.

A „helyi csapatként” megnevezett négy személyen túl a kutatásban részt vett egy szakértői csoport is, akik – a jelentés szerint – a „média területén elismert szakértőkből és szakemberekből áll”. A szakértők részvételének célja, hogy egyes, esetleg szubjektívnek tekinthető kérdések esetében a válaszok objektivitását maximalizálják és ezáltal az MPM végső eredményei pontosabbak legyenek. Ennek a szakértői csoportnak volt tagja a Transzparens Újságírásért Alapítvány menedzsere, Nagy Károly is.

Forrás: Médiapluralizmus a digitális korban – A média pluralizmus monitor alkalmazása az európai unióban, albániában, montenegróban, az északmacedón köztársaságban, szerbiában és törökországban 2021-ben

A jelentés ezen túl többször hivatkozik a Transzparens Újságírásért Alapítvány más kutatóinak elemzéseire is, többek között Pongrácz Bálint „Kiegyensúlyozottságot mutat az NMHH büntetési gyakorlata” című elemzésére és Bakró-Nagy Attila „Médiapolarizáció a gyakorlatban: békemenet vs. ellenzéki nagygyűlés” című írására.

A jelentés végső konklúziója, hogy a 2021-es évről alkotott értékelésük pontszámai enyhe javulást mutatnak.