Országos és fővárosi témák a fókuszban – megnéztük miről ír az Újpesti Napló

Cikksorozatunk Újpestet érintő két részében arra a kérdésre keressük a választ, hogy az Újpesti Sajtó Kft.-t éri-e politikai befolyásolási törekvés. Az első cikkben megállapítottuk, hogy ennek a lehetősége mindenképpen adott, hiszen mind személyileg, mind pénzügyileg radikálisan megnövekedett az önkormányzat ráhatása a cégre a korábbiakhoz képest. Most, a második cikkben az Újpesti Napló részletes tartalomanalízisét folytattuk le, amely során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az újpesti városvezetés élt-e ezzel a befolyásával.

Elemző-cikksorozatunk célja, hogy a mindenki által ismert országos elérésű médiumokon kívül bemutassuk egy-egy település és kerület helyi sajtóviszonyait is. A közéleti újságírás ugyanis nem korlátozódik kizárólagosan a legolvasottabb internetes hírportálokra, habár a jövő mindenképpen ebbe az irányba mutat. Sok ember azonban továbbra is elsősorban a helyi, gyakran offline formában megjelenő médiumokból tájékozódik és időnként újra bebizonyosodik, hogy ezeknek a közéleti forrásoknak is nagy jelentősége van. Ezek a helyi viszonyok azonban súlyukhoz képest gyakran jóval kisebb figyelmet kapnak, ez lehet talán az oka annak is, hogy sokak szerint a helyi közéleti médiumok gyakran valamelyik – általában az éppen hatalmon lévő – politikai erő szócsöveivé válhatnak. Ezt a feltevést támaszthatja alá az a logikus megfigyelés is, hogy a helyi médiumoknak a mérethatékonyság terén tapasztalt hátrányuk nagyobb pénzügyi kitettséget eredményezhet, mint ami az országos sajtóban megfigyelhető. Sok településen kizárólag a teljes mértékben önkormányzati finanszírozású lapok tudnak csak megélni. Cikksorozatunkban végigjárjuk a legnagyobb településeket és kerületeket, ezek sorrendjét kizárólag a helyi sajtóviszonyok érdekessége és jelentősége határozza meg.

Első, kétrészes elemzésünk fókuszában Újpest áll. A Déri Tibor, momentumos polgármester és a baloldali összefogás által vezetett kerület elsődleges sajtóorgánuma, illetve elsődleges sajtóorgánumait összefogó holdingja a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Újpesti Sajtó Kft. Ez a közfeladatot ellátó cég egymagában végzi az Újpesti Napló című hetilap kiadását, az Újpesti Közéleti Televízió műsorainak elkészítését és az ujpestmedia.hu közéleti internetes hírportál, valamint az ujpest.hu hivatalos önkormányzati honlap működtetését. Déri Tibor, Újpest momentumos polgármestere a 2019-es önkormányzati választási győzelmét követően a 24.hu-nak adott egy interjút, amelyben az Újpesti Sajtó Kft-t korábbi politikai irányultságát kritizálja és azt ígéri, a jövőben független médiumot fog a kerület működtetni:

„Van emellett egy Újpesti Sajtó Kft. nevű cég, ami jelenleg a propagandát szolgálja, de mi kiegyensúlyozott sajtót szeretnénk létrehozni, és ehhez megfelelő embereket a kerületbe hozni.”

Cikksorozatunk előző részében megállapítottuk, hogy az új városvezetés egyrészt jelentős mértékben megváltoztatta a kerületi médium(holding) személyi összetételét, másrészt sokkal több pénzt juttat el hozzá, mint politikai elődje. Általánosságban elmondhatjuk, hogy egy közéleti újság szerkesztőségének politikai befolyásoltságára akkor lehet következtetni, ha erre a személyi (kik írják) és anyagi (miből fizetik) feltételek adottak, valamint ha ezzel párhuzamosan a szerkesztőség által gyártott tartalmak erre utalnak. Az Újpesti Sajtó Kft.-t esetében tehát azt megállapítottuk, hogy a politikai befolyásolási törekvés lehetősége mindenképpen adott, hiszen mind személyileg, mind pénzügyileg radikálisan megnövekedett az önkormányzat ráhatása a cégre a korábbiakhoz képest. Arra, hogy az újpesti városvezetés élt-e ezzel a befolyásával, most a médiumok tartalmainak részletes elemzése után adunk pontos választ.

A tartalomanalízis olyan tudományos igényességű kvantitatív és a kvalitatív módszertan, amely egyre fontosabb szerephez jut a médiakutatás területén. Ennek segítségével a vizsgált szövegtartalmakból webanalitika segítségével elemezhető adatsorokat állíthatunk elő és releváns következtetéseket vonhatunk le.

Ebben a cikkben tehát az újpesti önkormányzati médiaholding termékeinek tartalmát elemezzük, különös tekintettel a kerület hivatalos lapjára, az Újpesti Naplóra. Első szempontként azt vizsgáltuk meg, hogy mekkora teret kap a lapban Déri Tibor polgármester. 2020 januártól vizsgált időszakban mint a kerület polgármestere érthetően minden egyes, összesen 28 lapszámban megemlítésre került. Az már sokkal érdekesebb, hogy a 2020 január óta megjelent 28 lapszámban minden egyes (!) megemlítés alkalmával pozitív konnotációban írnak róla. Szintén érdekes adat, hogy az elmúlt 28 lapszámban összesen 3 olyat találtunk, amelyben ne szerepelne legalább egy képen Déri Tibor. Mindezt úgy, hogy ebbe nem számoljuk bele a 2020 augusztusa óta minden egyes szám első oldalán megjelenő egészoldalas, fényképes polgármesteri köszöntőt.

Válogatás az Újpesti Napló elmúlt fél évben megjelent közéleti témájú cikkeinek címsoraiból

Az kerületi vezetés általános magasztalása kevésbé meglepő az önkormányzati lap részéről, van azonban egy másik téma is, amellyel feltűnően sokat foglalkozik az Újpesti Napló. Idén év eleje óta a hazai közélet egyik meghatározó vitája, ami a baloldali vezetésű Fővárosi Önkormányzat és a Kormány között zajlik. A Karácsony Gergely vezette városháza azt az álláspontot képviseli, hogy a kormányzat elvonásokkal nehezíti meg az ellenzéki vezetésű kerületek pénzügyi helyzetét. Az Újpesti Napló mondhatni határozottan foglal állást a kérdésben, 2021. január óta minden lap legalább 3 cikk erejéig foglalkozik a kérdéssel és természetesen kizárólag karácsonyék álláspontját támogatja. A cikkeken kívül hirdetések is foglalkoznak ezzel a témával, részben a fővárostól átvett „Ki ne akarná…” kampány átvételével, részben pedig a kerület „Védjük meg Újpestet!” online petíciójával. Az legutolsó 4 lapszámban átlagosan több mint 2 egészoldalas hirdetés foglalkozik a témával, ezen kívül ebből a 4 lapszámból 2-nek a címlapján is szerepel ilyen témájú hirdetés.

Kormányellenes hirdetések az Újpesti Naplóban

További elemzéseket is végeztünk, melyek során elsőként azt vizsgáltuk, hogy a kerületi nyomtatott lap mekkora figyelmet szán az országos vagy fővárosi politikai témáknak, a normálisnak számító helyi, azaz kerületi témákhoz képest. Az elmúlt féléves időszakot vizsgáló adatgyűjtés során elsősorban a helyi lap kifejezetten politikai írásaira fókuszáltunk. (Nem tartoznak ide tehát az esetleges kerületi fejlesztésekről és közszolgáltatásokról szóló hírek, vagy a várostörténeti elbeszélések és egyéb helyi beszámolók. Nyilván ezek a témák igen nagy részét kiteszik egy kerületi lap tartalmának.) A kifejezetten politikai témájú cikkek tartalmának elemzése azonban sokkal érdekesebb képet mutat.

Az elmúlt fél évben ezek a cikkeknek, több mint a 70%-a elsősorban országos vagy fővárosi szintű politikai kérdésekkel foglalkozik. Ez az arány szokatlannak mondható egy kerületi lap esetében. Azt tehát kijelenthetjük mindezek alapján, hogy az Újpesti Napló feltűnően sokat foglalkozik politikai témákkal, ezen belül pedig szintén nagy súlyt képviselnek a kerületi relevancián túlmutató témák.

Érdemes azonban a témaválasztáson kívül azt is megvizsgálni, hogy milyen hangvétellel írnak egy adott lapban egy konkrét témával kapcsolatban. Egy bizonyos mértékű tartalmi részrehajlás persze természetes, sőt szinte minden szerkesztőségben jelen van, hiszen ezeket a szerkesztőségeket szubjektív emberek alkotják, akiknek van egy meghatározott világképük és prekoncepciójuk egyes kérdéseket illetően. Az elemzésünk célja tehát csupán csak az, hogy kvantitatív módon közöljön eredményt arról, mennyire részrehajló egy-egy kérdésben az adott lap.

Az Újpesti Napló esetében először is azt vizsgáltuk meg, hogy mely írások foglalkoznak adott esetben az országos szinten kormánypártoknak, helyi (újpesti) szinten ellenzéknek számító Fidesz-KDNP pártok politikájával és mely cikkek írnak az országos szinten ellenzékben, hely (újpesti) szinten hatalmon lévő baloldali pártszövetség politikájával. Ezt követően a fenti két kategórián belül azt vizsgáltuk, hogy egy-egy cikk mennyire van pozitív, semleges, vagy negatív véleménnyel a cikk témáját adó „politikáról”. Ezek összehasonlítása elég szélsőséges eredményt adott: amikor az Újpesti Napló a baloldalról ír, szinte kizárólag pozitív képet sugároz, amikor azonban a jobboldalról, akkor viszont túlnyomóan negatív hangvétellel teszi ezt. Nyilván ez bizonyos mértékig nem meglepő, hiszen kerületi lapként a kerületet vezető politika támogatása a cél. Ha ehhez viszont hozzávesszük azt, hogy a politikai cikkek túlnyomó többsége országos vagy fővárosi témában íródott, azt a világos következtetést tudjuk levonni, hogy a kerület helyi sajtója, a városvezető baloldal országos, megosztó politikai kérdésekben képviselt álláspontját propagálja a lakosok számára.

Cikksorozatunk Újpestet érintő két részében arra a kérdésre keressük a választ, hogy az Újpesti Sajtó Kft.-t éri-e politikai befolyásolási törekvés. Az első cikkben megállapítottuk, hogy ennek a lehetősége mindenképpen adott, hiszen mind személyileg, mind pénzügyileg radikálisan megnövekedett az önkormányzat ráhatása a cégre a korábbiakhoz képest. Most, a második cikkben az Újpesti Napló részletes tartalomanalízisét követően világosan kijelenthető, hogy az újpesti városvezetés élt ezzel a befolyásával, hiszen ez a sajtótermék a vizsgált időszakban a kerületi vezetés politikai kommunikációjának teljes egészében megfelel.