"Magyarország"

Elemzés

A készülő EU-s médiarendelet sértheti a szólásszabadságot

Az európai médiapiacra nézve nagy jelentőségű rendeletjavaslatot terjesztett elő a hetekben az Európai Bizottság. Az európai médiaszabadság védelmének céljából megalkotott jogszabálytervezet számos témakört tartalmaz, elviekben